Tanssitaide: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Tanssijan maisteriohjelma
  • Tanssinopettajan maisteriohjelma
  • Koreografian maisteriohjelma
  • Tanssijantaiteen maisteriohjelma
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2016–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

8%

av respondenterna var arbetslösa.

5%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

10%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2450 €

respondenternas medianlön

2963 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

3%

1%

Ammattikorkea-koulu

31%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

9%

31%

Kommun eller samkommun

20%

2%

Annan

14%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

0%

7%

Staten

6%

8%

Universitet

17%

41%

Företag

Tanssitaide

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›