Metsätalousinsinööri (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Metsätalousinsinööri (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

27%

av respondenterna var arbetslösa.

28%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

5%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3000 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3267 €

respondenternas medianlön

3600 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

6%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

7%

30%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

5%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

12%

5%

Staten

0%

1%

Universitet

65%

50%

Företag

Metsätalousinsinööri (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›