Yleinen kielitiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Yleinen kielitiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

19%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

0%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

5%

31%

Kommun eller samkommun

5%

2%

Annan

0%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

10%

7%

Staten

38%

8%

Universitet

43%

41%

Företag

Yleinen kielitiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›