Strategiatutkimus: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Strategiatutkimus
  • Strategic Management
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2016–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

7%

av respondenterna var arbetslösa.

0%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

7%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

0%

31%

Kommun eller samkommun

7%

2%

Annan

7%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

0%

7%

Staten

0%

8%

Universitet

86%

41%

Företag

Strategiatutkimus

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›