Hortonomi (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Hortonomi (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

2%

av respondenterna var arbetslösa.

10%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

6%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2400 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2875 €

respondenternas medianlön

3200 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

5%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

28%

30%

Kommun eller samkommun

0%

2%

Annan

7%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

2%

5%

Staten

3%

1%

Universitet

50%

50%

Företag

Hortonomi (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›