Laboratorioanalyytikko (AMK): Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Laboratorioanalyytikko (AMK)
Källa: yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkät 2017–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

0%

av respondenterna var arbetslösa.

15%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2800 €

respondenternas medianlön

3145 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

4%

30%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

1%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

13%

5%

Staten

20%

1%

Universitet

57%

50%

Företag

Laboratorioanalyytikko (AMK)

Alla utexaminerade från yrkeshögskola

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›