Teknillinen fysiikka ja matematiikka: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Teknillinen fysiikka
  • Teknillinen matematiikka
  • Technical Physics
  • Master's Programme in Engineering Physics
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2016–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

1%

av respondenterna var arbetslösa.

26%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3600 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

4500 €

respondenternas medianlön

5300 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

0%

1%

Ammattikorkea-koulu

1%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

6%

31%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

2%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

7%

7%

Staten

27%

8%

Universitet

55%

41%

Företag

Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›