Ravitsemustiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Ravitsemustiede
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

0%

av respondenterna var arbetslösa.

23%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

7%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3191 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3500 €

respondenternas medianlön

3900 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Ammattikorkea-koulu

9%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

50%

31%

Kommun eller samkommun

1%

2%

Annan

6%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

3%

7%

Staten

6%

8%

Universitet

24%

41%

Företag

Ravitsemustiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›