Metsätieteet: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Metsäekologia
  • Metsätiede
  • Puumarkkinatiede
  • Metsäekonomia
  • European Forestry
  • Metsävaratiede ja -teknologia
  • Metsien ekologia ja käyttö
  • Metsäekonomia ja markkinointi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2016–2021

Data om utexaminerades sysselsättning

3%

av respondenterna var arbetslösa.

19%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

3%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3100 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3800 €

respondenternas medianlön

4444 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Ammattikorkea-koulu

9%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

8%

31%

Kommun eller samkommun

3%

2%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

12%

7%

Staten

11%

8%

Universitet

53%

41%

Företag

Metsätieteet

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›