Kansatiede: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Nordisk etnologi
  • Etnologia
  • Kansatiede
  • Kulttuurintutkimus
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2017–2022

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

25%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

2%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

2500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

2900 €

respondenternas medianlön

3450 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

3%

1%

Ammattikorkea-koulu

18%

7%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

28%

31%

Kommun eller samkommun

3%

2%

Annan

3%

3%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

14%

7%

Staten

9%

8%

Universitet

23%

41%

Företag

Kansatiede

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›