Geologia: Var har utexaminerade placerat sig?

Visa huvudämnen som ingår i figuren

  • Maaperägeologia
  • Geologi och mineralogi
  • Geologia ja mineralogia
  • Geologia
  • Geologi
Källa: universitetens karriäruppföljningsenkät 2018–2023

Data om utexaminerades sysselsättning

5%

av respondenterna var arbetslösa.

15%

av respondenterna arbetade med tidsbundet avtal.

1%

av respondenterna arbetare som freelance eller egenföretagare.

Fördelning av månadslönen

3500 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mindre än denna summa i lön

3900 €

respondenternas medianlön

4200 €

en fjärdedel av respondenterna får denna eller mer än denna summa i lön

Anställning enligt arbetsgivare

1%

1%

Ammattikorkea-koulu

0%

1%

Hyvinvointialue (vuodesta 2023)

1%

6%

Organisation, stiftelse eller motsvarande

4%

27%

Kommun eller samkommun

2%

2%

Annan

2%

4%

Eget företag/jag sysselsatte mig själv

21%

8%

Staten

13%

8%

Universitet

55%

43%

Företag

Geologia

Alla utexaminerade från universitet

töissä.fi vill höra om dina erfarenheter —

Hur blev du du?

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›