Plocka berättelser

Elina, koulutussuunnittelija

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, yliopisto

Julkaistu 4.11.2022

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Suomen kieli
Muut opinnot Yleinen kirjallisuustiede, yhteiskuntahistoria, viestintä
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Koulutussuunnittelijana olen tekemisissä sekä opettajien että opiskelijoiden kanssa. Opettajien kanssa valmistelemme opetussuunnitelmia ja kunkin lukuvuoden opetusohjelmaa. Valmistelutyön pohjalta työstän sitten lukujärjestykset kunkin vuosikurssin opiskelijoille ja varmistan, että kurssit eivät mene päällekkäin.
Opiskelijoita neuvon opintoihin liittyvissä asioissa, kuten oman opintosuunnitelman tekemisessä niin kasvotusten kuin sähköpostitsekin. Pidän myös erilaisia infotilaisuuksia ja tiedotan ajankohtaisista opintoasioista eri kanavissa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Yhteistyö- ja tiimityötaidot, paineensietokyky ja kyky sopeutua muutoksiin nopeasti, itsensä johtamisen taidot (aikataulut, tehtävien priorisointi),

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin opintohallintoon valmistumisen jälkeen vähän puolivahingossa, kun sain vuorotteluvapaan sijaisuuden opintosihteerinä. Ensimmäinen sijaisuus poiki yli puolenkymmentä sijaisuutta lisää ja viimein myös vakipaikan.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Viestinnän opinnoista on ollut hyötyä, koska viestintä on keskeinen elementti työssäni. Lisäksi yleiset taidot, kuten tiedonhakutaidot, ongelmanratkaisutaidot yms. opintojen aikana kehittyneet taidot ovat olleet suureksi avuksi.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Sinnikkyys palkitaan!

Mera berättelser

Koo

työ- ja yksilövalmentaja

Yksilöohjauksessa autan asiakkaita löytämään seuraavan suunnan, eli teen urasuunnittelua heidän kanssaan.… läs berättelsen >

Katriina

freelancer

Testaan työkseni kielioppiohjelmaa, suunnittelen sen sisältöjä ja valvon laatua. Työskentelen freelancer-… läs berättelsen >

Johanna

viestintäasiantuntija

Kokouksia, suunnittelua eri tiimeissä/työryhmissä ja yksin, viestinnän käytännön toteutusta, mm. somepäiv… läs berättelsen >

Hanna

Tyypillisenä työpäivänäni opetan äidinkieltä maa- ja metsätalousalan sekä liiketalousalan opiskelijoille.… läs berättelsen >

Erika

Työtehtäviäni ovat suomen kielen opettaminen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa alkeistasolta (A1) … läs berättelsen >

Tare

development manager

Tyypilliseen työpäivääni kuuluu lyhyemmän ja pidemmän aikavälin suunnittelua ja toteutusta: edellisen vii… läs berättelsen >

Nora

toimitussihteeri

Luen lehteen tulevia juttuja ja tarkistan, että tiedot pitävät paikkansa. Olen yhteydessä toimittajiin he… läs berättelsen >

Tiia

toimittaja

Tavallinen päivävuoro, jossa tehdään uutispäällikön ohjeistamia töitä tai päivystetään uutisia ja kirjoit… läs berättelsen >

Miia

suunnittelija

Työskentelen suunnittelijana projektissa, jossa valmistellaan verkkopalvelua. Työni liittyy pitkälti verk… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›