Plocka berättelser

Nainen 42v, yritysasiamies

Kundservice/arbete med patienter, Kaupunki

Julkaistu 3.11.2022

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Markkinointi
Muut opinnot Laskentatoimi, johtaminen
Valmistumisvuosi 2005

Tyypillinen työpäiväni: Palavereja, suunnittelua, päätösten valmistelua, asiakaatapaamisia

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ihmissuhdetaidot, Yhteistyö- ja tiimityötaidot, tiedonhankintataidot, tiedon nopea omaksuminen ja tiedon soveltaminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tämä on neljäs työpaikka valmistumisen jälkeen. Ensin olin lyhyen pätkän yliopistolla tutkijana. Sen jälkeen tein pitkän pätkän yrityskonsulttityötä, mikä oli ikäänkuin sisäänajo suomalaiseen yritystoimintaan. Sen jälkeen kaikki on ollut enemmän tai vähemmän "helppoa". Noin 8 vuotta sitten hakeuduin kunta-alalle ja ollut koko ajan yritysrajapinnassa. Työ on kunnallisella puolella hyvin monipuolista ja laaja-alaista, mikä on iso haaste, mutta toisaalta tuo myös mielekkyyttä työhön.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Strategiaopinnot, laskentatoimi

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa harkita työtä myös julkiselle puolella, mielikuvat eivät vastaa välttämättä todellisuutta.

Mera berättelser

Sara

viestintäassistentti

Päivä koostuu pienistä palasista ja hommat vaihtelevat paljon. Päivän aikana mm. teen graafista materiaal… läs berättelsen >

Paula

myyntipäällikkö

Tyypillinen työpäiväni koostuu kommunikoinnista asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa, tarjousten ja … läs berättelsen >

Anna

toimitusjohtaja

Päiväni koostuu yrityksen toiminnan moniuloitteisesta ylläpitämisestä. Yksikään työpäivä ei ole koskaan s… läs berättelsen >

Ona

Tyypillinen työpäiväni koostuu monimuotoisista tehtävistä. Suunnittelen erilaisia kampanjoita ja vastaan … läs berättelsen >

Kerttu

marketing specialist

Luen sähköpostin aamulla, istun palavereissa, teen koneellani töitä. Käyn tuotekehityksen viikkopalaveris… läs berättelsen >

A

Enimmäkseen kierrän yrityksissä keräämässä tietoa siitä, mitä nuorilta työnhakijoilta odotetaan ja mitä h… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›