Plocka berättelser

Essi, fysioterapeutti

Kundservice/arbete med patienter

Julkaistu 14.10.2022

Opiskelupaikkani Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Fysioterapeutti (AMK)
Muut opinnot Ei ole
Valmistumisvuosi 2022

Tyypillinen työpäiväni: Toimin ikääntyneiden fysioterapeuttina. Pidän ryhmäjumppia eri palvelukodeissa ja yksilöterapiaa ikääntyneille. Pääsääntöisesti terapiatilanteet koostuvat tarpeen mukaan liikehoidoista, kävely- ja tasapainoharjoitteista sekä pelinomaisesta harjoittelusta. Usein myös paljon keskustellaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Hyvät sosiaaliset taidot, sopeutuvuutta eri tilanteisiin., kekseliäisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Hain avoimessa haussa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kokonaisuudessaan fysioterapeutin tutkinto

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Parhaiten oppii, kun itse tekee ja voittaa omat pelot.

Mera berättelser

Betelgeuze

fysioterapeutti

Tyypillinen työpäiväni koostuu pääosin asiakastyöstä. Työskentelen yksityisellä sektorilla neurologiseen … läs berättelsen >

*

sovelluskehittäjä

Työ on toimistotyötä. Rakennan järjestelmään uutta sisältöä tai muokkaan olemassaolevaa paremmin asiakaso… läs berättelsen >

Anu

Asiakkainani on enimmäkseen ikäihmisiä, sillä työskentelen palvelutalossa. Maksan palvelutalolle vuokraa … läs berättelsen >

Mamma

fysioterapeutti

Asiakaskuntani on vaihtelevaa. Enimmäkseen neurologisia asiakkaita (aivovammaiset, kehitysvammaiset, taud… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›