Plocka berättelser

Tarja,

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 23.1.2022

Opiskelupaikkani Kuopio universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Ympäristötiede
Muut opinnot Ammatillinen opettajakoulutus
Valmistumisvuosi 1993

Tyypillinen työpäiväni: Henkilöstöhallinto, viranomaistehtävät, kokoustaminen

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hallinnollinen osaaminen, henkilöstöjohtaminen, esimies- ja johtamistaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aluksi olin tutkijana, halusin jotain muuta enemmän ihmisten kanssa. Tein amk-opetustyötä, en tykännyt lukujärjestyksen mukaisista työpäivistä. Lähdin projekteihin ja sitä kautta asiantuntija- ja viranomaistehtäviin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ympäristötieteen monipuolisesta koulutuksesta

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Hallinnon ja oikeustieteen opintoja olisi voinut olla enemmän muiden opintojen ohella.

Mera berättelser

Hr

lehtori

Ulla

Sisäilmaan liittyvien ongelmien selvittämistä kouluissa, päiväkodeissa jne. , raporttien lukemista, tiedo… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›