Plocka berättelser

Jouko,

Konstnärligt arbete

Julkaistu 10.8.2021

Opiskelupaikkani Konstindustriella högskolan
Pääaine tai koulutusohjelma Elokuvataide
Muut opinnot Elokuvaaja
Valmistumisvuosi 1991

Tyypillinen työpäiväni: Omassa yrityksessä tuotantojen välissä hallinollista työtä, rahoituksen hankintaa ja tuotannon aikana elokuvausta. Opettajana luentojen valmistelua, luennointia, käytännön harjoitteita yhdessä opiskelijoiden kanssa sekä hallinollista työtä opettajakollegoiden kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, luovuus, Yhteisöllisyys

Päädyin nykyiseen työhöni: Alkuun toimin pelkästään freelancer-elokuvaajana, sitten hetken vakituisena kuvaajana mainostuotantoyhtiössä, vuonna 2005 perustimme oman yrityksen, Kinosto Oy:n, pitkien elokuvien tuotantoa varten ja 2009 aloitin osa-aikaisena elokuvauksen lehtorina Metropolia AMK:ssa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikesta. Pitkä opiskeluaika mahdollisti syventymisen elokuvauksen ytimeen, jota sitten olen hyödyntänyt niin omissa kuvaustöissäni kuin opettamisessa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Toivon Sinulle herkkyyttä kuulla sydämesi ääni, rohkeutta valita se ja voimia pysyä sen viitoittamalla tiellä loppuun saakka

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›