Plocka berättelser

Piia, suunnittelija

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 18.6.2020

Opiskelupaikkani Uleåborgs universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Taloustiede
Muut opinnot Hallintotiede, yritysjuridiikka
Valmistumisvuosi 2019

Tyypillinen työpäiväni: Tilastojen kerääminen ja analysointi, raportointi; organisaation toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä mukana oleminen erilaisten työryhmien kautta.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tilasto-osaaminen, kokonaisuuksien hahmottaminen ja samalla yksityiskohtien ymmärtäminen, Yleistieto ja kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin nykyisellä työnantajalla aiemmin kesätöissä ja tein myöhemmin gradun heille. Mutkan kautta päädyin takaisin samalle työnantajalle hankittuani ensin hieman kokemusta yrityssektorin puolelta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Talous- ja työllisyystilanteiden hahmottaminen isoina kokonaisuuksina sekä kyky vaihtoehtoisten syy-seuraussuhteiden ymmärtämiseen kussakin asiayhteydessä. Näitä taitoja ovat kerryttäneet etenkin taloustieteen opinnot, mutta myös hallinto- ja johtamistieteiden osaaminen tuo työssäni vaadittavaan ajatteluun tärkeän näkökulman.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Olen tehnyt todella monenlaisia töitä ja tässä kohtaa voin sanoa, että kaikki niistä ovat vieneet minua kohti nykyistä työtäni. Ota rohkeasti askel tuntemattomaan. Vaikka se tuntuisi menevän aivan pieleen, niin saat siitä aina jotain arvokasta mukaasi, kun vain olet halukas oppimaan. Sekä hyvät että huonot kokemukset opettavat.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›