Plocka berättelser

Mi, verkostokoordinaattori

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, Spring House Oy

Julkaistu 7.4.2020

Opiskelupaikkani Uleåborgs universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Antropologia
Muut opinnot monikulttuurisuus, teologia, filosofia
Valmistumisvuosi 2001

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni ovat monipuolisia verkostojen kokoamiseen ja vuorovaikutuksen ylläpitämiseen liittyviä tehtäviä. Erittäin paljon yhteistyötä organisaation omien toimijoiden kanssa kuin myös verkostoitumista yrityksien, järjestöjen ja kuntasektorin toimijoiden kanssa. Työ on itsenäistä ja vaatii kurinalaisuuttaa, organisointitaitoja ja erittäin sujuvaa digiosaamista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointi- ja fasilitointikyky; projektien hallinta; ihmisten johtaminen, Digitaidot ja tietotekninen osaaminen, Monikulttuuriset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskeluaikoina työskentelin kaupan tehtävissä. Tein ohessa myös tutkimusassistentin tehtäviä. Ennätin pyörähtää markkinointiviestinnän toimistossakin. Sittemmin olen toiminut erilaisissa koulutuksen ja sen organisoinnin tehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Erilaisuuden ymmärtäminen ja siihen liittyvät opinnot. Toisaalta ymmärrykseni kulttuurien suhteen on johtanut siihen, että en anna monien kulttuurin luomien odotuksien kahlita automaattisesti omaa toimintaani. Osaan kyseenalaistaa itsestään selvyyksinä pidettyjä asioita. Tämä on johtanut myös siihen, että olen ennakkoluulottomasti opiskellut lisää ja laajentanut osaamistani.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Elämään kannattaa suhtautua jatkuvan oppimisen ikuisena polkuna. Yhden koulutuksen takaa harvoin avautuu "vain yksi onnellinen tulevaisuus".

"Istuessaan oksalla lintu ei koskaan pelkää oksan katkeavan, koska se luottaa siipiinsä, ei oksaan."

Mera berättelser

Sirene

projektitutkija

Toimin projektitutkijana taiteen rakenteet ja rahoitus -tutkimushankkeessa. Käytännössä työni sisältää pä… läs berättelsen >

Kimmo

program manager

Tehtäviini kuuluu täydennyskoulutusohjelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä niiden myynti ja markkinont… läs berättelsen >

Anne

erityisasiantuntija

Johdan t&k-projekteja, jotka vievät suurimman osan työajastani. Suunnittelemme työelämän kehittämiseen li… läs berättelsen >

Mirge

Aikuisopiskelijoiden tapaamisia, työssäoppimispaikkakäyntejä, koulutuksien suunnittelua ja organisointia,… läs berättelsen >

Tiina

Työni on hyvin vapaata ja vaihtelevaa. Joskus olen kenttätöissä Venäjällä tekemässä haastatteluja ja tois… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›