Plocka berättelser

Milla, työvalmentaja

Utbildning

Julkaistu 16.12.2019

Opiskelupaikkani Saimaan ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Restonomi (AMK), puhdistuspalvelu ja talousala
Muut opinnot sosiaaliala, kotipalvelut
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Työ maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa on hyvin vaihtelevaa, tilanteet saattavat muuttua yllättäen. Tehtäviin kuuluu mm. opiskelijoiden yksilöohjausta, ryhmien ohjausta eri toimintaympäristöissä sekä yhteistyötä eri koulutusalojen, yritysten ja muiden tahojen kanssa. Työ on itsenäistä, mutta sitä tehdään oman koulutusalan tiimissä. Tavoitteena on maahanmuuttajien kotouttaminen suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Monikulttuuriset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, itsensä johtamisen taidot (aikataulut, tehtävien priorisointi), Positiivinen ja ratkaisukeskeinen asenne

Päädyin nykyiseen työhöni: Opiskelin muutama vuosi sitten työvalmennuksen EAT:n. Olin tuolloin 6 kuukautta opintovapaalla aiemmasta työstäni. Opintovapaan käytin kokonaisuudessaan tutkintoon liittyvään työelämäharjoitteluun ja tutkintotilaisuuksiin nykyisen työnantajani eri toiminnoissa. Tuolloin kiinnostuin maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta ja sitä tukevista ohjausmahdollisuuksista.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Nykyisessä työssäni eniten hyötyä on ollut työvalmennuksen EAT:sta. Lisäksi työssäni auttaa monipuolinen työkokemukseni mm. työllistämishankkeista sekä asiakaspalvelu- ja esimiestehtävistä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos olet kiinnostunut ammatillisessa oppilaitoksessa tehtävästä ohjaustyöstä, kannattaa korkeakoulututkinnon lisäksi kerätä erilaista työkokemusta ja jokin ohjaus- tai opetusalan tutkinto. Itse olen seuraavaksi hakeutumassa ammatillisen opettajan pedagogisiin opintoihin.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›