Plocka berättelser

Medi, projektipäällikkö

Medi, projektipäällikkö

Lednings- eller förmansuppgifter, Diak

Julkaistu 15.10.2019

Opiskelupaikkani Diakonia-ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Muut opinnot Johtaminen, teologia, ammatillinen opettaja
Valmistumisvuosi 2018

Tyypillinen työpäiväni: Projektinhallinnan laajat hallinnolliset tehtävät, kehittäminen ja johtaminen

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointi- ja fasilitointikyky; projektien hallinta; ihmisten johtaminen, kehittämisosaaminen, hyvät ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot

Päädyin nykyiseen työhöni: Minua kysyttiin ensimmäiseen valtakunnalliseen ESR-hankkeeseen projektipäälliköksi

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Lähes kaikkia opintojani, joista on koostunut kokonaisuus

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tarvitaan vahvaa projektiosaamista ja johtamistaitoja

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›