Plocka berättelser

Mantso, vastaava sairaanhoitaja

Lednings- eller förmansuppgifter, Kaupunki

Julkaistu 22.4.2018

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Gerontologia ja kansanterveystiede
Muut opinnot Henkilöstöjohtaminen sivuaineena, sairaanhoitaja AMK
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Arjen sujuvuuden varmistaminen: työvuorolistat, sijaiset, ongelmien ratkominen, koulutukset

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Hyvät sosiaaliset taidot, organisointikyky, empatiakyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Ennestään tuttu työpaikka, koulutus osui kohdilleen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Henkilöstöjohtaminen (sivuaine)

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Henkilöstöjohtaminen ollut hyvä

Mera berättelser

Myy

projektikoordinaattori

Tutkimusprojektin hallinnolliset työt, kilpailutukset, tutkimuksen osien lainmukaisuuden varmistus, proje… läs berättelsen >

AH

vanhuspalvelujen johtaja

Tyypillinen työpäiväni sisältää usein yhden tai useamman palaverin. Lisäksi päivän aikana selvitän/ ratko… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›