Plocka berättelser

Nina ,

Konsultverksamhet

Julkaistu 14.8.2017

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot Sosiaalipolitiikka
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsultointi, strateginen suunnittelu.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tutkimus-menetelmät, ohjaustaidot ja opetustaidot, kokonaisuuksien hahmottaminen ja samalla yksityiskohtien ymmärtäminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tuttavan kautta. Aiempi koulutus (KTM) ja pitkä työkokemus varmaan edistivät työhön pääsyä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosiaalipsykologian teorioista on ollut eniten hyötyä, samoin markkinointiopinnoista.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Sosiaalipsykologit hakeutuvat usein sosiaalialallle. Opinnoista olisi hyötyä myös media-alalla, markkinointityössä, rekryfirmoissa, henkilöstöhallinnossa ja kaikessa sellaisessa työssä, missä on tärkeää ymmärtää ja ennakoida ihmisten mielenliikkeitä sekä tunnistaa tai kehittää ihmisen voimavaroja.

Mera berättelser

Sari

kriisityöntekijä

Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijä… läs berättelsen >

HR-ammattilainen

hallintopäällikkö

Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät läs berättelsen >

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua läs berättelsen >

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel… läs berättelsen >

Miia

projektisuunnittelija

Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja … läs berättelsen >

Merja

tutkija

Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›