Plocka berättelser

Limnologi, apurahatutkija

Forskning eller produktutveckling

Julkaistu 7.7.2017

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Akvaattiset tieteet
Muut opinnot Biologian eri osa-alueet, lisäksi ohjelmointi
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiviini kuuluu vaihtelevasti tutkimuksen ja opetuksen suunnittelua, kokeiden tekemistä ja kenttätöitä sekä aineiston analysointia ja tutkimusjulkaisuiden kirjoittamista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, tiedonhakutaidot, uteliaisuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Minulla on tutkimusalaani sopiva koulutus. Olen hakeutunut kiinnostaviin tutkimusprojekteihin ja myöhemmin myös hakenut itse rahoitusta tutkimukselleni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opintojeni laaja-alaisuudesta on ollut minulle suuri hyöty. Koen että mahdollisimman laajasta tietopohjasta on hyvä ammentaa ja sen päälle voi hankkia uutta oppia.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa pyrkiä kohti sitä, mikä tuntuu mielenkiintoiselta ja hyödylliseltä. Mahdollisuuksia on monenlaisia, eikä kannata lannistua jos jokin asia ei heti onnistu, vaan hyväksyä vastoinkäymiset tärkeänä osana oppimisprosessia. Ajatusten kehittely ja oppiminen vie aikaa. Ole sitkeä!

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›