Plocka berättelser

Maria, kehittämisjohtaja

Lednings- eller förmansuppgifter

Julkaistu 17.5.2017

Opiskelupaikkani Aalto-universitetet
Pääaine tai koulutusohjelma Puunjalostustekniikka
Muut opinnot Logistiikka
Valmistumisvuosi 2001

Tyypillinen työpäiväni: Hyvin vaihteleva, hallintoa, esimiestyötä, suunnittelua, kehittämishankkeita, yhteistyötä eri sidosrymien kanssa, tapahtumien järjestämistä, kirjoittamista, viestintää eri muodoissaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: hyvät yhteistyötaidot, Kokonaiskuvan hallinta, ongelmanratkaisu,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tilapäisen projektityön kautta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kirjalliset taidot, kielitaito, yms. Olen eri alalla kuin mitä opiskelin, opinnoista hyödyllistä on ollut kokonaisuus, kyky analyyttiseen ajatteluun, sitoutuminen tavoitteisiin jne.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Ei kannata suunnitella etukäteen liikaa vaan tarttua mahdollisuuksiin vaikka ne eivät ole omaa alaa. Yhteistyötaitoihin on hyvä satsata ja kiinnittää huomiota, hyvä työilmapiiri on kaiken a ja o. Ulkomaille kannattaa ehdottomasti lähteä opiskelemaan, työharjoitteluun tai muuten, siitä on paljon hyötyä työnkin kannalta.

Mera berättelser

Kemikaali-Ali

Päivittäin käyn asiakkaalla tarkastamassa hallinnassa olevien prosessilaitteiden kunnon, mittaan prosessi… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›