Plocka berättelser

Anita,

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, Peab Oy

Julkaistu 27.11.2016

Opiskelupaikkani Tammerfors tekniska universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Rakennustekniikka
Muut opinnot kielet, korjausrakentaminen
Valmistumisvuosi 2011

Tyypillinen työpäiväni: Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia, siksi onkin tarkoituksenmukaisempaa puhua tyypillisestä työviikosta. Reissaan ympäri Suomea keskimäärin kahtena päivänä viikossa kouluttamassa, tekemässä työmaa-auditointeja ja fasilitoimassa erilaisia yrityksen sisäisiä tilaisuuksia. Toimistopäivinä kirjoitan muistioita tai raportteja reissupäivistä, vastailen kentältä tulleisiin sähköpostikysymyksiin, sovin tapaamisia sekä pidän kehitysprojektien Skype- tai videopalavereja.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointi- ja fasilitointikyky; projektien hallinta; ihmisten johtaminen, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, sinnikkyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Satuin kuulemaan ohimennen keskustelun, jossa kerrottiin, että paikka oli hiljaisessa haussa. Päätin rohkeasti soittaa keskustelussa mainitulle henkilölle ja tarjota itseäni paikkaan, joka oli taitojen ylärajoilla ellei niiden yläpuolella. Yltiöpäinen puhelu johti haastatteluun ja sen jälkeen vielä kahteen haastatteluu ja lopulta valintaan. "Ei ole mitään hävittävää" -asenteesta oli ehdottomasti hyötyä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tuotantotekniikan ja tuotannon ohjauksen kurssit.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kehitystehtäviin tähdättäessä on tärkeä osata jäsentää kokonaisuuksia ja hahmottaa niiden osioiden toiminta. Pääosin kaikkia ongelmia voi lähestyä samalla tavalla, systemaattiseti. Fasilitointityöhön pitää pystyä omaksumaan asioita lyhyessä ajassa, että pääsee perille kohdetyömaan/työryhmän/yksikön tilanteesta. Opinnoissa kannattaa ottaa kustakin kurssista irti kaikki, mikä siitä aiheesta on saatavissa, eikä jäädä harmittelemaan sitä, miten kurssi ei kiinnosta tai olisi voinut olla parempi/erilainen. Jokainen kehittää itseään, sitä ei muut voi tehdä puolestasi. Niin (kouluttajan tehtäviin tähtäävissä) opinnoissa kuin työelämässäkin asiat kannattaa opetella aina niin, että ne pystyy opettamaan jollekin toiselle. Silloin käsitys omassa päässäkin jäsentyy paremmin.

Mera berättelser

Iiro

Aamulla töihin viimeistään klo 9 (liukuva työaika) ja päivä kestää 8 h. Teen keskimäärin kolmea projektia… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›