Plocka berättelser

Matias, koordinator

, Åbo Akademi

Publicerat 7.10.2016

Utbildningsinstitution Åbo Akademi
Huvudämne eller utbildningsprogram Kansantaloustiede
Övriga studier samhällsvetenskap
Utexamineringsår 2010

En vanlig dag på mitt jobb: En vanlig dag består att hålla reda på vad som händer inom de sektorer eller projekt som jag deltar i. Eftersom jag arbetar på ett litet universitet finns det inte lika stor möjlighet till specialisering utan jag förväntas behärska många specialområden. En dag brukar innehålla både vanliga möten, videomöten, personlig handledning, skrivande, samarbete via olika elektroniska verktyg. Ibland har jag även nästan en "lärar-roll" och föreläser om specialområden som arbetssökning eller statistik om studerandes placering på arbetsmarknaden

Färdigheter jag behöver i mitt jobb: samarbetsförmåga, intresse, förmåga att uppträda,

Hur jag kom till mitt nuvarande jobb: Jag hade jobbat inom organisationen med korta kontrakt tidigare. Det viktigaste var nog praktikplatsen på den avdelning jag nu jobbar.

De här studierna har jag haft mest nytta av: Arbetsmarknadsekonomi som tangerar det fält jag jobbar inom. Korta kurser i excel och statistisk data-analys gjorde att jag hade något konkret att sätta på CVn. Kännedom om redovisning underlättar ekonomisk planering och projekthantering.

Mitt tips för andra som är intresserade av liknande uppgifter: Läs mera statistik, vilket är till nytta då man jobbar med enkäter. Det är teoretiska kunskaper som ganska få personer har men nytta finns inom de fleska arbeten där man handerar data eller enkäter. Erfarenhet av nätverkssamarbete och koordinering är bra att hämta erfarenheter från t.ex. studentföreningar eller annat

Mera berättelser

Anna

Vastaan konsernin ulkomaan liiketoiminnoista omistaja-toimitusjohtajan työparina ilman suoraa tulosvastuu… läs berättelsen >

Tatu

Monesti työpaivä alkaa aamun raporttien vilkaisulla. Näistä saatujen tietojen perusteella on hyvä lähteä … läs berättelsen >

J-P

ryhmäpäällikkö

Viestintämarkkinoiden eli lähinnä teleyritysten taloudelliseen ja teknilliseen ennakkosääntelyn sekä ylei… läs berättelsen >

Severi

Sähköpostiin vastailemisesta, lukemisesta, kirjoittamisesta, palavereista. läs berättelsen >

ekonomisti

ekonomisti

Organisaatiosta tai sidosryhmistä tulevien tieto- ja analysointipyyntöjen toteuttamista, suhdanneanalyysi… läs berättelsen >

:)

hankintapäällikkö

Sopimusneuvotteluja, hinnastojen ylläpitoa, yhteyttä sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin, sopimusten laat… läs berättelsen >

Anna

Yhtiön talouden kontrollointi (kannattavuuslaskelmat, kassavirran seuranta), pankki- ja vakutuusasioista … läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›