Plocka berättelser

Karlo, laatuinsinööri

Produktionsarbete, PerkinElmer Wallac Oy

Julkaistu 12.5.2016

Opiskelupaikkani Turun ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka
Muut opinnot laatujärjestelmät, biomateriaalit, ohjelmointi
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Asiakasvalitusten käsittelyä, tutkimista ja raportointia; yhteistyötä T&K-projektien kanssa; oman osaamisen päivittämistä ja kouluttautumista...

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kommunikaatiotaidot, itsensä johtamisen taidot (aikataulut, tehtävien priorisointi), Englanninkielen taito (sekä suullinen että kirjallinen),

Päädyin nykyiseen työhöni: Tein vuokrakeikkaa yritykselle opiskeluiden ohessa henkilöstövuokrausyrityksen kautta. Yrityksessä avautui sijaisuus ja henkilöstövuokrausyritys sai toimeksiannon rekrytoinnista. Koulutukseni ja taustani perusteella minua ehdotettiin haastateltavaksi. Työllistyin runsaan vuoden ajan sijaisuuden sekä osa-aikaisen työsuhteen puitteissa, kunnes organisaatiossani avautui tuoteryhmävastaavan tehtävä. Minut valittiin työtehtävään vastaavissa tehtävissä kartuttamani kokemuksen perusteella.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yleisesti: Teoria- ja laboratoriokurssit joiden puitteissa on täytynyt opetella tiedon etsimistä, keräämistä ja analysointia. Harjoitustyöt ja projektit joiden puitteissa on vaadittu itsenäistä ja aloitteellista otetta ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Spesifisesti: laadunhallinnan, laatujärjestelmien ja viranomaisvaatimusten rooli lääketeollisuudessa ja terveysteknologian osalta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Vuorovaikutustaidot ja oman alan substanssiosaaminen ovat keskeisessä osassa mitä tahansa laadunhallintaan liittyvää työtehtävää - täytyy tietää mistä on kyse ja miksi asioilla on jokin merkitys. Itsenäinen ote työskentelyyn ja aloitteellisuus ovat hyvästä, mutta ei pidä unohtaa että olet osa tiimiä ja että sinun täytyy osata hyödyntää ympäriltäsi löytyvää asiantuntijuutta.

Opiskeleminen ja työskenteleminen projekteissa tarjoaa paljon kokemusta haasteiden kohtaamisesta ja niiden selättämisestä (tai sitten epäonnistumisen ymmärtämisestä).

Ole avoin mahdollisuuksille joita sinulle tarjoutuu ja etsi niitä itse!

Mera berättelser

Johanna

terveystarkastaja

Tarkastusten tekeminen pääasiassa ennalta ilmoittamatta elintarvikevalvontakohteisiin, tarkastusraporttie… läs berättelsen >

Jasmin

Laatuassistentti

Tyypilliseen työpäivään kuuluu:
mm. päivä- sekä viikkomittausten teko sekä seuranta, tuotteen laadulline…
läs berättelsen >

Anu

Työtehtäväni ovat monipuolisia ja päivät vaihtelevia. Merkittävä osa työajastani kuluu asiakkaiden ohjaus… läs berättelsen >

Malla

laboratorioanalyytikko

Työpäivät koostuvat enimmäkseen rutiininomaisista laadunvarmistusanalyyseista. Lisäksi projektiluontoista… läs berättelsen >

Suvi

Suunnittelen ja kalustan tuotanto- ja laboratoriotiloja, ylläpidän kattavaa GMP-dokumentaatiota tehtaan k… läs berättelsen >

Veera

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›