Plocka berättelser

Nimimerkki,

Konsultverksamhet

Julkaistu 20.4.2016

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Kääntäminen ja tulkkaus
Muut opinnot liiketoimintaosaaminen, tiedotusoppi, saksa
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Julkisten tarjouspyyntöasiakirjojen analysointia, tarjouspyyntöjen laatimista tiimissä, asiakirjojen kääntämistä ja käännöstöiden koordinointia, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kontaktointia puhelimitse tai sähköpostilla. Kaikki työtehtävät teen monikulttuurisessa tiimissä tai ulkomaisten asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ohjaamisen taidot, kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, kyky ymmärtää eri kulttuurien tapoja kommunikoida ja työskennellä., stressinsietokyky,

Päädyin nykyiseen työhöni: Sattumalta ja kielitaitoni ansiosta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kaikista kieliopinnoista. Tulkkausopinnoista, koska se kehitti stressinsietokykyä. Vaihto-oppilasajasta on ollut myös paljon hyötyä, koska se auttoi antamaan kansainvälistä ja monikultturista perspektiiviä, mikä on ollut erittäin tärkeää työssäni. Liiketoimintaosaamisesta jonkin verran, tiedotusopin opinnoista huomattavasti, koska se kehitti analysointikykyä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskele sitä, mikä sinua kiinnostaa, kaikkein parasta ja tärkeintä työelämässä on, että pidät työstäsi. Opiskele kieliä; kielitaito avaa ovia moniin eri paikkoihin ja yrityksiin.

Mera berättelser

Samuel

viestintäasiantuntija

Päivät täyttyvät kiireisistä sijoittajaviestintään, mediatyöhön ja raportointiin liittyvistä tehtävistä. … läs berättelsen >

M

viestintäkonsultti

Sisällöntuotantoa, käännöksiä, mediavalmennuksia ja erilaisia viestintäprojekteja monen kokoisille yrityk… läs berättelsen >

Kyp

Työskentelen eräässä tutkimuksen tukipalveluita tarjoavassa organisaatiossa. Työpäiväni koostuvat tiedott… läs berättelsen >

M

kääntäjä

Oppilaitoksen moniaiheisten (viestintä, markkinointi, hallinto jne.) tekstien kääntäminen, kielikysymyksi… läs berättelsen >

Vilma

kääntäjä

Pääasiallisesti kääntämistä ja oikolukua. Satunnaisesti vastailua kaikenlaisiin termi- ja kielioppikysymy… läs berättelsen >

Anu

Tuotteen suunnittelu, raaka-aineiden valinta ja osittain hankintakin, tarjouslaskenta ja tarjouksen laadi… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›