Plocka berättelser

VTM, Projektikehittäjä

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter

Julkaistu 18.6.2015

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Yhteiskuntapolitiikka
Muut opinnot viestintä, sosiologia, taloustiede
Valmistumisvuosi 2015

Tyypillinen työpäiväni: Tiedonhaku ja kirjoitustyö, raportointi ja työn etenemisen suunnittelu, yhteydenpito projektitiimin ja sidosryhmien kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiedonhakutaidot, tiimityötaidot, itsensä johtamisen taidot (aikataulut, tehtävien priorisointi),

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin työhön harjoittelun kautta. Aiemmilla työtehtävillä oli hieman vaikutusta siihen, että sain paikan, mutta enemmän merkitystä oli omalla kiinnostuksella ja opintoalan vastaavuudella suhteessa työhön. Alunperin sain harjoittelupaikan avoimella hakemuksella ja sen jälkeen minulle tarjottiin valmistuttuani jatkopestiä asiantuntijatehtävissä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Hyvä kielitaito, tilastollisten menetelmien hallinta, organisointikyky, tiedonhakutaidot sekä tietysti substanssiosaaminen: yhteiskunnan rakenteiden ymmärtäminen, palvelujärjestelmien tuntemus, taito kyseenalaistaa ja pohtia kriittisesti

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannustan avoimien hakemusten lähettämiseen itseä kiinnostaviin työpaikkoihin.

Mera berättelser

Ulla

sovellusasiantuntija

Työpäivääni kuuluu projektihallintaa ja -seurantaa, järjestelmän suunnittelua ja liiketoiminnan vaatimust… läs berättelsen >

Urayhdistyksistä

hankekoordinaattori

Sähköposteja, some viestintää, raportointia, ihmisten tapaamista, ideointia ja kehittämistä laajassa yhte… läs berättelsen >

Katri

toimittaja

Toimittajan työpäivä alkaa oikeastaan jo heti herättyä, minulla noin kello 6:45 tärkeimpien uutisten kahl… läs berättelsen >

Anu

hankekoordinaattori

Hankkeen toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus: nuorten valmennukset ja ryhmätapaamiset, viestintää, rap… läs berättelsen >

ASD

eläkeasiantuntija

Päätöksenteosta, kouluttamisesta, yhteistyön suunnittelusta ja konsultoinnista läs berättelsen >

Vastavalmistunut

Avustava asiantuntija

Taustaselvitykset, raporttien ja muun materiaalin tuottaminen. Yhteistyötapaamiset ja tapahtumat. läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›