Plocka berättelser

Auli,

Kommunikation och media

Julkaistu 4.3.2015

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Kirjallisuus
Muut opinnot musiikkitiede, ranskalainen filologia, semiotiikka, taidehistoria
Valmistumisvuosi 2014

Tyypillinen työpäiväni: Olen freelancer-musiikkitoimittaja (toiminimi), ja teen töitä lehdille, orkestereille, festivaaleille ja kulttuuri-instituutioille. Osa töistä on journalistisia artikkeleja ja kritiikkiä, osa käsiohjelmatekstejä tai markkinointimateriaalia. Silloin tällöin kirjoitan "omaan alaani" eli kirjallisuuteen liittyviä artikkeleja tai esseitä. Toimenkuva saattaa välillä laajentua yllättäviin suuntiin: tällä hetkellä autan esimerkiksi Kansallisoopperan pukunäyttelyn kuratoinnissa sekä kustannustoimitan käännösrunokokoelmaa. Silloin tällöin työhöni kuuluu myös kääntämistä tai some-tiedottamista. Lisäksi nostan silloin tällöin palkkioita esiintyvänä muusikkona ja runonlausujana.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: luovuus, syvällinen jäsentely- ja hahmotuskyky, hyvä suomen kieli,

Päädyin nykyiseen työhöni: Musikkitieteen luennolla professori antoi vinkin musiikin alan verkkolehdestä, joka etsi kirjoittajia. Päädyin päätoimittamaan verkkolehteä, ja siitä minut bongasi klassisen musiikin aikakauslehti. Laajalevikkisenä mediana se toimi hyvänä käyntikorttina, ja aloin saada työtarjouksia yhä uusilta tahoilta. Vähitellen säännöllinen toimeksiantajien verkosto oli vakiintunut.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Tietyt musiikkitieteen luennot ovat kieltämättä antaneet minulle musiikkitoimittajahommiin hyödyllistä substanssia, mutta suurin osa sisältöosaamisesta on kuitenkin tullut oman musiikkiharrastuneisuuden kautta. Yliopisto-opinnot ovat kypsyttäneet ajattelua, auttaneet jäsentämään komplekseja kokonaisuuksia, kehittäneet kirjoitustaitoa sekä kykyä kiinnostua mitä moninaisimmista asioista, mikä on työssäni oleellista. Opiskeluaikana hieman pelkäsin, että opintoni olisivat liian pirstaleista "yleishumanismia", sillä opiskelin niin monia aiheita Puolan historiasta teoreettiseen filosofiaan ja elokuva-analyysiin. Työssäni kulttuurikentällä on kuitenkin käynyt selväksi, että juuri perehtyneisyys ja innostus moniin taidelajeihin, laaja kielitaito sekä ymmärrys historiasta, estetiikasta ja kulttuurista on ollut valttikortti. Monipuolisuus on antanut tarttumapintaa yllättävän erilaisiin työtehtäviin, olen herättänyt kiinnostusta ennalta-arvaamattomissakin tahoissa ja päätynyt tekemään asioita, joihin minulla ei ole muodollista koulutusta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskeluaika on minusta ennen kaikkea ajattelun kypsymistä ja sivistyksen kartuttamista varten. Siksi siihen ei ehkä kannata suhtautua liian päämäärähakuisesti, vaan opiskella sitä, mikä herättää intohimoa. Kulttuurialalla ei olla juurikaan kiinnostuneita CV:eistä (minulta ei ainakaan ole kukaan kysynyt aiempaa työkokemustani tai koulutustani) vaan erottuvista persoonista jotka löytävät asioihin tuoreen näkökulman ja joilla on laaja tietopohja. Olen myös huomannut, että kyky tehdä töitä lyhyellä varoitusajalla on hektisessä kulttuuriskenessä iso valtti. Oma virheeni on ollut liiallinen stressinotto: lukuisien toimeksiantojen viidakossa ja freelancereiden epämääräisessä ja usein valitettavan suojattomassa elämässä rentous on avainsana, jotta nopeatempoisessa ja sekavassa arjessa selviää.

Mera berättelser

Jenni

markkinointipäällikkö, -johtaja

Tyypillinen työpäiväni koostuu sähköpostien lukemisesta ja niihin vastaamisesta, markkinointisuunnitelmie… läs berättelsen >

R

toiminnanjohtaja

Työpäivät vaihtelevat niin paljon, etten oikeastaan osaa sanoa, millainen olisi tyypillinen työpäivä. Vas… läs berättelsen >

Soili

äidinkielen opettaja

Työpäivääni kuuluu oppituntien pitämistä, niiden valmistelua ja jälkitöitä, arviointia, kirjaamista, opis… läs berättelsen >

Suvikka

Monistaminen, oppituntien pito, opiskelijoiden neuvonta, oppituntien suunnittelu sekä erilaiset palaverit… läs berättelsen >

Jaana

projektityöntekijä

Teen vuoden mittaan töitä eri tavoin. Osa vuodesta kuluu puhelinneuvonnassa, jossa opastan asiakkaita. Oh… läs berättelsen >

Maarit

freelance-toimittaja

Tausta-aineistoon tutustuminen, juttujen ja tv-käsikirjoitusten kirjoittaminen, haastattelut, sähköpostit… läs berättelsen >

Reeta

Tänään olen päivittänyt sosiaalista mediaa, suunnitellut uusia verkkosivuja, kommentoinut havainnekuvia j… läs berättelsen >

Iida

projektisihteeri

Työnkuva on varsin monipuolinen, minkä vuoksi tyypillistä työpäivää on vaikea määritellä. Työpäivään voi … läs berättelsen >

Otto

johtaja

Ei ole tyypillistä työpäivää. Tehtäväni on johtaa yli 60 ihmisen työtä, kommunikoida heille mihin suuntaa… läs berättelsen >

Pihla

strategiajohtaja

Viikot koostuvat pääasiassa toteutuksessa olevien projektien monenlaisesta edistämisestä ja uusien suunn… läs berättelsen >

Juha

Johdan suunnittelutyötä, vastaan yhteyksistä asiakkaiden ylimpään johtoon, teen konsulttityötä ja toimin … läs berättelsen >

Ilpo

Jenni

verkkotiedottaja

Ylläpidän nettisivuja, teen haastatteluja ja kirjoitan juttuja blogiin, päivitän some-kanavia, pidän yhte… läs berättelsen >

cs

opettaja

Tarja

kustantaja

Riitta

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

* oppituntien valmistamista
* oppilaiden kirjoitelmien lukemista, korjaamista ja arviointia sekä palautt…
läs berättelsen >

Leena

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia. Niihin voi sisältyä yleis- ja henkilöstöjohdon tehtäviä, kehittämistyöt… läs berättelsen >

Marjatta

projektityöntekijä

Olen mukana tietohallinnon projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda organisaation käyttöön identiteetin … läs berättelsen >

Johanna

amanuenssi

Annan opinto-ohjausta sähköpostilla, puhelimitse ja vastaanotoilla. Suunnittelen ja järjestän vuodenkierr… läs berättelsen >

Minna

tietopalvelusihteeri

Asiakaspalvelua kirjaston tiskillä, jonkun verran puhelinpalvelua ja sähköposteihin vastaamista. Tiedonha… läs berättelsen >

Kaisa

quality specialist

Työskentelen monikansallisessa internetyrityksessä. Päiväni koostuu laaduntarkkailusta ja työharjoittelij… läs berättelsen >

Ilpo

Aamulla nukun sopivasti tilanteen mukaan; luen sähköpostini ja kirjoitan tiedusteluja, enimmäkseen Venäjä… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›