Plocka berättelser

PA, tiedottaja

Kommunikation och media, Zodiak – Uuden tanssin keskus

Julkaistu 4.3.2015

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Teatteritiede
Muut opinnot Sosiologia, yleinen kirjallisuustiede
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Verkkoviestintää, sähköpostikirjeenvaihtoa, somepäivityksiä, tapaamisia, tekstien muokkamista, suunnittelua.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kieli- ja kirjoitustaidot, hyvät vuorovaikutustaidot, analyyttisyys

Päädyin nykyiseen työhöni: Viestintätaidot ovat karttuneet työssäoppimisessa sekä täydennyskoulutuksen kautta. Suurin vaikuttava tekijä on kuitenkin ollut kiinnostus tanssitaiteeseen. Sain nykyisen työpaikan osallistumalla avoimeen hakuprosessiin.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Taiteen analyysikursseista, taiteen historian opinnoista, tilastoinnin peruskurssista, opinnäytetöiden tekemisestä ja niiden edellyttämästä itsenäisestä tutkimustyöstä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos aloittaisin opiskelut nyt, pyrkisin jo opiskelujen aikana opiskelemaan viestintää. Kannattaa seurata omia vahvoja kiinnostuksen kohteita. Itse tein tällaisen tietoisen päätöksen ja päätin keskittyä nimenomaan kehittämään tanssitaiteen asiantuntijuuttani. Tämä päätös vei minut valmistumisen jälkeen suoraan työelämään ja on pitänyt minut siellä ilman työttömyysjaksoja.

Mera berättelser

Matti Arnkil

toimitusjohtaja

Työpäivät ovat hyvin sirpaleisia, osa päivistä koostuu neuvottelusta, jossa sovitaan tulevasta ohjelmisto… läs berättelsen >

Sanna

viestintäpäällikkö

Työpäiväni koostuu sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta tiiviissä yhteistyössä… läs berättelsen >

Johanna

tiedottaja

Sanna

seurakoordinaattori

Työni on pyörittää n. 400 jäsenen harrastusjärjestöä. Meitä on vain kaksi palkallista työntekijää, joten … läs berättelsen >

Anu

asiakaspalveluneuvoja

Vastaan erilaisiin kyselyihin, jotka koskevat musiikkia, musiikinkäyttöä eri tilanteissa, tekijänoikeusky… läs berättelsen >

Teatteritieteilijä

Pääasiallisesti puhelimessa puhumisesta, ihmisten tapaamisesta, sopimusten ja mainostekstien kirjoittamis… läs berättelsen >

Juhani

kirvesmies

kirvesmiehen työt; rungon pystytys, kattotuolien asennus, aluskatteen ja ruoteiden asennus, tuulensuojale… läs berättelsen >

Maria

Rutiineja EI ole: Valmennusmateriaalin muokkausta, tarjousten tekoa, asiakastapaamisia, asiakastöiden suu… läs berättelsen >

latsa

Hulda J.

Istun koneella ja väsään taittoja, käsittelen kuvia, jne. - liian pitkistä teksteistä ja alivalottuneista… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›