Plocka berättelser

Sami,

Konsultverksamhet, Yritys

Julkaistu 31.10.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Ohjelmistotuotanto
Muut opinnot Johtaminen
Valmistumisvuosi 2008

Tyypillinen työpäiväni: Asiakkaan konsultointi palaverissa, asiakkaan liiketoiminnan kehittäminen CRM-järjestelmän avulla, dokumentointi ja toiminnan kehittäminen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: liiketoiminnan kehittäminen, asiakkuudenhallinta, tietojärjestelmien ymmärrys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin jättänyt avoimen hakemuksen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ainoa kurssi, jossa oli käytäntöä mukana, eli projektin johtamisen -kurssi.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille:

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›