Plocka berättelser

Kata, ympäristöinsinööri

Annat, Vaasan kaupunki

Julkaistu 29.12.2014

Opiskelupaikkani Vaasan ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Insinööri (AMK), ympäristötekniikka
Muut opinnot Ympäristösuunittelu
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Hyvin erityyppisten hankkeiden kokouksia, maankäytön muutokseen liittyviä ympäristökysymyksiä, pilaantuneiden alueiden kunnostuksien projektinhallintaa, ympäristöteknisten tutkimusten suunnittelua ja tilaamista sekä hallinnointia, kilpailutusta ym..

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiantuntijuus, hyvät yhteistyötaidot, monipuolisuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Soittamalla työnantajalle ja siitä poikineen projektin kautta vakituiseksi työntekijäksi.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Eniten on ollut hyötyä aiemmasta työkokemuksesta. Opinnoista on hyötyä tietysti sen puolesta, että hahmottaa alaa säätelevät lait ja säädökset ja osaa etsiä tietoa oikeasta paikasta. Tieto muuttuu niin usein, ettei sitä ole syytä opintojen aikana päntätä päähän vaan aina tarpeen mukaan etsiä nykyiset ohjeistukset projektin mukaan.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Verkostoitukaa jo opintojen aikana, osallistukaa esim. valtakunnallisiin opiskelijoiden tapahtumiin ja verkostoitukaa!

Mera berättelser

Nimimerkki

suunnittelija

Suunnittelutehtäviä toimistolla (80–90 %) ja mittaustehtäviä maastossa (loput 10–20 %). läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›