Plocka berättelser

Ilithyia, kouluttaja

Utbildning

Julkaistu 2.12.2014

Opiskelupaikkani Humanistinen ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (AMK)
Muut opinnot Erityiskasvatuksen suuntautumisohjelma
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Tulevien koulutuspäivien suunnittelu, koulutuksien veto (luennointi, tehtävien anto, yritysvierailut ryhmien kanssa, jne), matkustelen paljon

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: sosiaaliset taidot, esiintymistaidot, joustavuus,

Päädyin nykyiseen työhöni: Entisen työkaverin vinkkaamana

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Ryhmäyttämisharjoituksista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: työssä kohtaa paljon maahanmuuttajia, joten monikulttuurisuusopinnoista voi olla hyötyä. myös erilaisia ryhmäyttämisharjoituksia kannattaa pistää muistiin. ylipäänsä muiden ihmisten kohtaaminen ja esiintyminen

Mera berättelser

Raba

yksilövalmentaja

Teen henkilökohtaista valmennusta nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Tapaan heitä… läs berättelsen >

Jusa

nuorisokodin ohjaaja

Lastenkodin tyypillisiä ohjaustehtäviä. Yhdessäoloa, paperihommia ja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämistä… läs berättelsen >

Niilo

Yksilö- ja ryhmäohjaus; nuorten työttömien uravaihtoehtojen kartoittaminen, taitojen ja ominaisuuksien ar… läs berättelsen >

Emma

koulutussuunnittelija

Koostuu useista eri asioista ja vaihtelee. Paljon sosiaalista kanssakäymistä puhelimen, sähköpostin ja so… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›