Plocka berättelser

Sari , liikkeenjohdon konsultti

Konsultverksamhet

Julkaistu 18.8.2014

Opiskelupaikkani Helsingfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Logopedia
Muut opinnot Työpsykologia ja johtaminen
Valmistumisvuosi 1995

Tyypillinen työpäiväni: Olen asiakasyrityksessä johtamassa konsultointiprojektia. Projektien toteutuksessa on useimmiten kolme vaihetta analyysi, ratkaisun kehitysvaihe ja ratkaisun käyttöönotto. Työskentelen ihmisten kanssa ja tehtäväni on auttaa yrityksiä löytämään erinomaisia uusia tapoja toimia, joilla lisätään yrityksen kilpailukykyä. Työni on hyvin luovaa ja jokainen päivä on erilainen.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: luova ongelmanratkaisukyky, organisointi- ja fasilitointikyky; projektien hallinta; ihmisten johtaminen, taito kannustaa ja motivoida ihmisiä,

Päädyin nykyiseen työhöni: Valmistuin logopediksi, mutta tiesin valmistuessani, että valitsemani ala ei ole se, jota haluan tehdä työkseni. Kävin läpi uraoppaita ja tunnistin, että konsultointi voisi olla sellaista, jossa pystyn hyödyntämään kykyjäni. Hain rohkeasti konsultointitehtäviin ja onnistuin. Palautteena sanottiin, että humanistina minulla on erittäin hyvä monimutkaisuuden ja epävarmuuden sietokyky eli juuri sellainen taito, jota tarvitaan monimutkaisten asioiden ratkaisemisessa.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Viestintä - ja esiintymistaitojen opiskelu; organisaatiopsykologia; kirjallinen viestintä; erilaisten seminaariesitelmien ja gradun teko opetti käsittelemään laajaa aineistoa, analysoimaan sekä tekemään johtopäätöksiä. 2005 täydensin koulutustani hankkimalla MBA-tutkinnon.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kun olin opintojeni loppupuolella, olin erittäin epämotivoitunut saattamaan opintoni päätökseen, koska tiesin, että opiskelen väärälle alalle. Päätin kuitenkin, että minun on vaan valmistuttava filosofian maisteriksi ja sitten saan miettiä mitä elämässäni teen. Ns. väärä tutkinto ei siis ole millään lailla estänyt minua tekemästä työtä, josta nautin ja jossa olen myös menestynyt.

Mera berättelser

Anna

puheterapeutti

Työpäiväni rakentuvat terapiakäyntien ympärille, jotka toteutuvat asiakkaan lähiympäristössä (koulu, päiv… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›