Plocka berättelser

Marko, toimitusjohtaja

Marko, toimitusjohtaja

Lednings- eller förmansuppgifter, Droppi Veripalvelu Oy

Julkaistu 30.5.2014

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Liikuntabiologia
Muut opinnot Biomekaniikka, Liikuntafysiologia, Yrittäjyys
Valmistumisvuosi 2010

Tyypillinen työpäiväni: Suunnittelen yhtiön tulevaisuutta ja toteutan nykyhetkeä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: johtaminen, fysiologian osaaminen, kaupallinen osaaminen

Päädyin nykyiseen työhöni: Mielenkiintoani seuraten eli tein sitä mikä kulloinkin tuntui kivalta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yrittäjyyden ja fysiologian opinnoista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kannattaa yrittää täysillä aina kun siihen on hyvät mahdollisuudet ja jättää vähemmän kiinnostavat jutut sikseen.

Mera berättelser

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›