Plocka berättelser

HJH, yrittäjä, graafinen suunnittelija

Kommunikation och media

Julkaistu 29.4.2014

Opiskelupaikkani Konstindustriella högskolan
Pääaine tai koulutusohjelma Graafinen suunnittelu
Muut opinnot informaatiomuotoilu
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Teen sekä graafista suunnittelua että informaatiomuotoilua, jota myös opetan. Tyypillinen työpäivä koostuu itsenäisestä työskentelystä työhuoneella, jonkun verran on myös kokouksia. Noin kaksi kolmasosaa työstäni on suoraan informaatiomuotoiluun liittyvää, ja siinä menee varsin paljon aikaa aineistojen tutustumiseen ja tiedon hankkimiseen. Loput on enemmän perinteistä graafista suunnittelua. Uusien taitojen ja ohjelma-osaamisen omaksumisen tarve on myös jatkuvaa; teen tätä pääosin työajalla.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kyky jäsennellä asiat helposti ymmärrettäviksi, visuaalinen suunnittelu, graafisen alan työkalujen (ohjelmistojen) käyttö,

Päädyin nykyiseen työhöni: Päädyin opintoihin liittyvän informaatiomuotoilun kurssin kautta kiinnostumaan informaatiomuotoilusta, ja liu’uin pikku hiljaa freelanceriuuteen erilaisten työprojektien kautta, jolloin toiminimen perustamisesta tuli ajankohtaista

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Graafisen suunnittelun perusopinnot Taikissa ja erityisesti vertaisoppiminen siellä olivat hyvinkin hyödyllisiä, mutta mitään yhtä kurssia en pysty nimeämään. Ulkomaanvaihdossa tuli opiskeltua sellaista, mihin ei Suomessa ehkä olisi tullut keskitettyä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Graafista suunnittelua opiskeltaessa kannattaa ottaa kaikki ilo irti kokeilemisen vapaudesta, ja käyttää paljon aikaa omiin projekteihin. Käytännön rajoitteet tulevat kyllä tutuksi työelämässä. Laaja-alainen kiinnostus maailmasta on myös hyödyksi ammatissa – alan opinnot ovat sisällöllisesti aika ohuita, joten laaja-alaisuus tuo jostain muualta syvyyttä ja omanlaatuista näkemystä tekemiseen.

Mera berättelser

Tiina

ad (art director / graafinen suunnittelija / graafikko)

Vastaan julkaisun ulkoasusta, taitosta ja kuvituksesta. Lisäksi teen journalistista työtä juttuja kirjoit… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›