Plocka berättelser

Mimmi, tutkimusinsinööri

Forskning eller produktutveckling

Julkaistu 19.4.2014

Opiskelupaikkani Tammerfors tekniska universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Materiaalitekniikka
Muut opinnot Metallimateriaalit, Kemia
Valmistumisvuosi 2007

Tyypillinen työpäiväni: Excel-pyöritystä, laboratoriotestien suunnittelua tai tulosten analysointia, tutkimusraportin kirjoitusta, tiedon etsintää tai varmistusta, sekä tiedon vaihtoa kolleegoiden kanssa. Mahdollisesti palaveri tai esim. projektin byrokratian tai valmistelun hoitamista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: looginen ajattelu, itsenäisyys, kommunikaatiotaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Täytin työhakemuksen, pääsin haastatteluun ja sain paikan. Ei aikaisempaa työkokemusta, eikä kavereita töissä yrityksessä. Näinkin voi käydä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Metallitekniikan ja kemian opinnot antoivat hyvän pohjan, johon työhön liittyvä ja työssä tarvittava ammattitaito jäsentyvät. Yliopisto ei voi suoraan kouluttaa tiettyyn työtehtävään täysin valmista ammattilaista, mutta opinnot antavat ennen kaikkea taitoja tiedon hakemiseen, omaksumiseen ja käyttämiseen.
Lopulta työtehtävät opettavat tarvittavaa erikoisosaamista. Tosin ilman ammattisanaston tuntemista ja ymmärtämistä etukäteen se on vaikeaa ja hidasta.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Jos kesätyöpaikka yrityksestä huolimatta jää haaveeksi, kannattaa tutustua kurssitarjontaan ja suorittaa opintoja myös kesällä.

Mera berättelser

Suvi

Työpäivä usein alkaa työkavereiden kuulumisten vaihtamisella ja sähköposteihin vastaamisella. Yksikään t… läs berättelsen >

Anu

kaivosinsinööri

Kaikenmoisten suunnittelutöiden tekeminen tietokoneella sekä keskustelusta työkavereiden kanssa. Mulla on… läs berättelsen >

Miia

käyttöinsinööri

Tyypillisesti aloitan tutustumalla osastoni prosessin sen hetkiseen tilaan, tarkastelen tilannetta proses… läs berättelsen >

K

projekti-insinööri

Kokousten valmistelu, sihteeröinti ja pöytäkirjojen teko. Työntekijärekisterin ylläpito. Tilaajavastuulai… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›