Plocka berättelser

Tuula, professori

Utbildning, yliopisto

Julkaistu 25.2.2014

Opiskelupaikkani Östra Finlands universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Lääketiede
Muut opinnot Sosiologia, Sosiaalipolitiikka, Kansanterveystiede, epidemiologia, biostatistiikka, pedagogiikka
Valmistumisvuosi 1980

Tyypillinen työpäiväni: lukemista ja kirjoittamista, matkustamista, opettamista

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: sitkeys, päämäärätietoisuus, itsenäisyys,

Päädyin nykyiseen työhöni: aiemman monipuolisen työkokemuksen kautta, jatkoa tutkijan uralle

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: perusopinnot lääketieteestä, tutkijan työhön oppii työtä tekemällä, opetukseen pedagogiikan lisäopinnot

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tutkijan uralle tähtäävä saa unohtaa säännölliset työajat ja hyvät tulot. Vastapainona on luovuus, vapaus ja itsenäisyys, tilaa omalle ajattelulle ja innovaatiolle. Maailmanparantajan työ ei lopu koskaan. Uteliaisuus on hyvä säilyttää. Kansainvälisyydestä ja hyvästä kielitaidosta on apua. Vastoinkäymisistä ei pidä lannistua. Aina avautuu uusia ovia.

Mera berättelser

dur

Päivänsäde

erikoislääkäri

Yleislääkäri

Hidastelija

erikoistuva lääkäri

Potilastapaamisia ja niihin liittyviä paperitöitä sekä yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›