Plocka berättelser

Taina,

Kontorsuppgifter, rakennusala

Julkaistu 27.11.2013

Opiskelupaikkani Tammerfors tekniska universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Turvallisuustekniikka
Muut opinnot Sähköenergiatekniikka, Liikennetuotanto ja logistiikka
Valmistumisvuosi 2006

Tyypillinen työpäiväni: Erilaisia selvityksiä, tiedon etsimistä, kirjallista työtä, viranomaisyhteistyötä, lakien ja ohjeiden läpikäyntiä, myös rutiininomaista työtä, palavereja asioista ja niiden hoitamistavoista, itsenäistä ja tarkkuutta vaativaa työtä.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: perusohjelmien sujuva käyttö, sujuva kirjoittaminen, sosiaaliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Aiemman työpaikan kautta, siirto saman konsernin sisällä. Aiempaan päädyin hakemalla kaikkia mahdollisia töitä valmistumisen jälkeen.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Oikeastaan eniten hyötyä nykyisessä työssä on ollut erilaisten selvitysten, harjoitustöiden yms. tekemisestä, jossa on oppinut yhteistyötä sekä perusteellista selvittämistä. Ainakaan tekniikan alalla ei opinnoista saa kuitenkaan sitä, mitä työssä kuin työssä tarvitaan: sosiaalisia taitoja. Jos et tee yksin töitä, on yllättävää, kuinka paljon sillä kaikella muulla kuin itse työnteolla on merkitystä työelämässä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Kaikenlaisista työkokemuksista on itselle hyötyä. Jos et saa alan kesätöitä, tee jotain muuta. Mieti, minkälaista työtä haluat tehdä ja opiskele sitä. Älä opiskele ainoastaan sitä, mitä on "kiva" opiskella. Opiskeluaika kestää muutamia vuosia, töissä olet vuosikymmeniä. Taloutta ja kieliä on aina hyvä opiskella. Opettele käyttämään kaikkia mahdollisia ohjelmia silloin, kun siihen oikeasti on aikaa.

Mera berättelser

Tuula

turvallisuuspäällikkö

Tapaan palaverissa jonkun yhteistyötahon talon sisältä tai ulkoa ja aiheena useimmiten on jonkun ongelman… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›