Plocka berättelser

Tuuli, psykologi

Kundservice/arbete med patienter

Julkaistu 26.11.2013

Opiskelupaikkani Jyväskylä universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Psykologia
Muut opinnot Kasvatustiede, Tilastotiede
Valmistumisvuosi 2001

Tyypillinen työpäiväni: Keskustelen keskimäärin kolmen asiakkaan kanssa päivittäin. Yhden tapaamisen kesto on 45-60 minuuttia, ja tapaamisen jälkeen kirjaan ylös tärkeimmät asiat sähköiseen asiakasrekisteriin. Asiakkaan kanssa selvitetään, mikä on hänen keskeinen ongelmansa, mihin hän hakee apua, ja mietitään mitä antamassani palvelussa on realistista odottaa tulokseksi. Sitten keskustelua syvennetään, kunnes tuntuu, että ollaan saavutettu sellainen taso, että puhumme juuri siitä mistä pitääkin puhua. Pyrin rohkaisemaan asiakasta, kuuntelemaan häntä keskittyneesti ja lämpimästi suhtautuen ja yritän antaa laajempaa näkökulmaa tilanteeseen.

Asiakastyön lisäksi on kirjallisia töitä, erilaisia työn kehittämistehtäviä ja kokouksia. Osallistumme paljon koulutuksiin ja teemme moniammatillista yhteistyötä asiakkaan luvalla hänen asiassaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: kuunteleminen, punaisen langan löytäminen asiakkaan tarinasta, sosiaaliset taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Jo opiskelemaan pyrkiessäni ajattelin, että tämä psykologian työkenttä kiinnostaa minua paljon, koska tulevaisuudennäkymät ovat positiivisia, emmekä ole niin ongelma- tai häiriökeskeisiä. Keskitymme ratkaisujen löytämiseen ja rohkaisuun.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Psykologian pääaineopinnot ja puheviestinnän opinnot.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Älä välitä siitä, jos haluamaasi opiskelupaikkaan on sata tai tuhat hakijaa. Tarvitset vain yhden paikan: keskity sen saamiseen. Ole tavoitteellinen, harjoita juuri niitä taitoja mitä tarvitset pääsykokeessa. Älä murehdi, jos todistukset eivät ole pelkkiä kymppejä tai L ja E-arvosanoja. Menestymällä hyvin pääsykokeessa voit saada uuden mahdollisuuden. Odotellessa voit tehdä avoimen yliopiston opintoja!

Mera berättelser

x

early stage researcher (phd student)

Scientific research, data analysis, academic writing, and planning teaching läs berättelsen >

J

Niina

psykologi

Yksilöasiakkaiden tukikeskusteluja, ryhmäkeskusteluja ja asiantuntijaluentojen pitämistä vaihtelevista te… läs berättelsen >

Uraohjauspsykologi

Työpäiväni sisältää asiakkaiden ohjausta kasvotusten, puhelimitse ja verkossa eri kanavia käyttäen. läs berättelsen >

Orvokki

professori

Työ on erittäin vaihtelevaa ja koostuu mm. tutkimusasetelmien suunnittelemisesta, tutkimusaineiston analy… läs berättelsen >

Terhi

Tyypillisin työpäiväni koostuu pitkäaikaista kipua kantavien potilaiden ja kuntoutujien yksilöajoista. To… läs berättelsen >

Tuulia

perheneuvolapsykologi

asiakastyö lapsiperheiden parissa
- perheen tuen tarpeen arviointi
- psykologiset tutkimukset
- terapi…
läs berättelsen >

Psykologi

psykologi

Tapaan murrosikäisiä nuoria ja heidän vanhempiaan yksilö-, perhe- ja verkostotapaamisilla. Tapaamiset ova… läs berättelsen >

Heli

työterveyspsykologi

Heltti on työterveysalaa ravistava kasvuyritys, jonka mottona on "Always challenge the old way". Näin oll… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›