Plocka berättelser

Sanna, projektisuunnittelija

Planerings-, utvecklings- eller administrativa uppgifter, SAMK

Julkaistu 19.9.2013

Opiskelupaikkani Satakunnan ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Medianomi (AMK)
Muut opinnot Graafinen suunnittelu
Valmistumisvuosi 2012

Tyypillinen työpäiväni: Autan opiskelijoita ja vastavalmistuneita työnhaussa, CV:n ja työhakemuksen tekemisessä, pidän myös luentoja työnhausta sekä teen yhteistyötä työnantajien ja muiden työelämän toimijoiden kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: asiakaspalvelutaidot, työnhakutaidot, verkostoituminen,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olen ollut ennen nykyistä työtäni mukana työnhakuun ja työllistymiseen liittyvässä hankkeessa. Hankkeen päätyttyä suunnittelin ja toteutin tämän palvelun työpaikalleni.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Viestinnän opinnoista, mm. kirjoittaminen, markkinointi, sisäinen ja ulkoinen viestintä, paljon olen kuitenkin oppinut itse työssä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Tälle alalle voi päästä usealla eri tutkinnolla, osaamista kerrytetään paljon työtä tehdessä.

Mera berättelser

Maari

rekrytoija

Rekrytoin osallistujia erilaisiin UX-, markkina- ja yleishyödyllisiin tutkimuksiin. Valikoin, kontaktoin … läs berättelsen >

Juho

animaattori

Teen pääasiassa pelihahmoanimaatiota (Lightwave 3D ohjelmalla). Joskus myös riggaan ja animoin peliobjek… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›