Plocka berättelser

Minna, ylitarkastaja

Juridiskt arbete, Sisä-Suomen maistraatti

Julkaistu 10.9.2013

Opiskelupaikkani Tammerfors universitet
Pääaine tai koulutusohjelma Julkisoikeus
Muut opinnot yksityisoikeus, kunnallispolitiikka
Valmistumisvuosi 1997

Tyypillinen työpäiväni: Holhousasioiden (edunvalvojan määrääminen ja lupa-asiat) valmistelu ja esittely sekä osaksi myös ratkaiseminen, hakemusten tekeminen käräjäoikeudelle, henkilökohtaiset kuulemiset edunvalvonta-asioissa, tilintarkastus- ja valvontatehtävät (väärinkäytöstapausten selvittäminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen)

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: lainopillinen tietämys, tiedon soveltaminen, yhteistyötaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Holhousasiat siirtyivät osaksi käräjäoikeuksista maistraatteihin vuonna 1999, jolloin pääsin maistraattiin esittelijäksi. Aiemmin olin toiminut monta vuotta käräjäoikeudessa toimistotehtävissä.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yksityisoikeuden ja julkisoikeuden opinnoista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Harjoittelupaikan valinnalla saattaa olla suurikin merkitys tulevaisuuden kannalta, se kannattaa valita huolella. Yksityisoikeuden ja julkisoikeuden opinnot ovat hyödyllisiä yleissivistäviä opintoja, joista on hyötyä monella alalla. Harmi vain, että ns. oikeat juristit vievät nykyään hallintotieteilijöiden työt, koska juristin paikkoja ei ole tarjolla juurikaan muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

Mera berättelser

JP

ylitarkastaja

Hyvien etätyömahdollisuuksien takia työ valtaosin etätyötä, mutta koronaepidemian aikana luonnollisesti l… läs berättelsen >

Sanna

ylitarkastaja

Työ on hallinnollisten päätösten (turvapaikkapäätökset) tekoa ja turvapaikkapuhuttelujen pitämistä. Jokai… läs berättelsen >

Pia

hallintojohtaja

Tyypillistä työpäivää ei ole, tehtävät ja asiat vaihtuu ja elää. Suuntaa antavan vuosikellon mukaan kuite… läs berättelsen >

Maija

hallintopäällikkö

Aluksi luen sähköpostin. Sieltä tulee monenlaisia tehtäviä tai tiedoksi toimitettuja asioita. Jotkut sähk… läs berättelsen >

Anna-Mari

suunnittelija

Päivä koostuu projektien hallintoon liittyvistä tehtävistä, yhteistyötapaamisista sekä sopimusten ja muid… läs berättelsen >

Elisa

tarkastaja

Työpaikkatarkastus, sen ennakkotyöt ja jälkityöt (raportointi ja tarkastuskertomuksen laadinta) tai puhel… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›