Plocka berättelser

Tiia,

Marknadsföring och försäljning, X Oy

Julkaistu 7.11.2022

Opiskelupaikkani Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Pääaine tai koulutusohjelma Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi
Muut opinnot johtaminen
Valmistumisvuosi 2016

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni koostuu uusasiakashankinnasta, verkostoitumisesta, tapaamisista ja niiden pohjalta tarjousten laatimisesta. Tarjouksia tehdään niin itsenäisesti kuin projektiryhmien kanssa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: itsensä johtamisen taidot (aikataulut, tehtävien priorisointi), neuvottelu- ja myyntitaidot, tiimityöskentelytaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Olin tyytymätön edellisen työni palkkaukseen ja sen vuoksi hain tätä paikkaa, kun huomasin ilmoituksen. Myyntityö ja B2B kiinnosti, kun aikaisempi kokemus oli lähinnä kuluttajapuolelta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Markkinoinnin ja myynnin perusteiden osaaminen, jotta ymmärtää asioita ja asiakkaiden tarpeita laajemmasta näkökulmasta

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Muista että työssä oppii paljon ja koulutus antaa esim. tradenomille viitekehyksen tulevaa ammattia varten. Oppimisen on oltava jatkuvaa, joten itsensä kannalta on hyvä olla kiinnostunut asioista ja uuden oppimisesta.

Mera berättelser

Maria

Järjestelmien pääkäyttäjän tehtävät, häiriöviesintä ja häiriöiden selvitys, palaverit (osallistuminen ja … läs berättelsen >

TE-toimiston asiantuntija

asiantuntija (te-toimisto)

Soitan TE-toimiston työttömille työn hakijoille ja kyselen heidän tilannettaan. Teen määräaikaistarkastuk… läs berättelsen >

Källa för töissä.fi -statistiken: Universitetens och yrkeshögskolornas karriäruppföljningsenkäter till utexaminerade fem år efter examen. Tilläggsinformation ›