Browse stories

Lauri,

Planning, development or administrative duties

Julkaistu 10.4.2013

Opiskelupaikkani University of Oulu
Pääaine tai koulutusohjelma Tietojenkäsittelytiede
Muut opinnot ohjelmistoliiketoiminta, markkinointi, johtaminen

Tyypillinen työpäiväni: Työpäiväni koostuu pääosin mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta. Ideoin muun tiimin kanssa asiakkaidemme mainoskampanjoita. Selvitämme asiakkaan tarpeet ja oikean tavan lähestyä asiakkaan kohderyhmää. Suunnittelemme kampanjakonseptin ja yksittäiset mainossuoritteet (esim. verkkosivu, bannerikampanja, tv-filmi, ulkomainos, applikaatio jne.) ja toteutamme ne yhteistyökumppanien kanssa pitäen huolta siitä, että tyyli ja jälki on asiakkaan brändin mukainen tai sitä kehittävä. Tyypillisestä työpäivästä ehkä noin puolet menee varsinaiseen suunnittelutyöhön ja toinen puolikas erilaisissa palavereissa tiimin, asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työ on varsin vapaata, ja vastuuta on paljon. Luova suunnittelu ei katso aikaa eikä paikkaa: hyvä idea voi tulla matkalla työhön, työpisteellä, lounaalla, illallisella, konsertissa, kirjastossa tai baarissa.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityötaidot, luovuus, näkemys,

Päädyin nykyiseen työhöni: Ajauduin opiskellessa opiskelutoverini yritykseen graafiseksi suunnittelijaksi. Aiemmin olin tehnyt vastaavia hommia huvikseni ystävien kanssa. Opiskeluprojektien myötä opiskelutoverini huomasi, että minusta saattaisi olla hyötyä. Ensimmäisestä työpaikastani siirryin ensin yhteen mainostoimistoon ja myöhemmin toiseen. Työskentelyni aikana etenin tuotantopainotteisesta työstä suunnittelijaksi. Aiemmat harrastukseni tukivat epäilemättä valintojani. Varsinaista täydennyskoulutusta olen saanut harvoin, mutta pyrin joka päivä lisäämään tietoani tavalla tai toisella.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Opiskelin ohjelmistoliiketoimintaa ja markkinointia, ja työssäni on ollut paljon hyötyä siitä kaupallisesta ajattelusta, jota koulu opetti. Mainostoimistotyö on lähes poikkeuksetta tiimityötä, joten yhtä tärkeää, ellei tärkeämpääkin ovat kuitenkin olleet kokemukset ryhmätyöskentelystä sekä opiskellessa että työelämässä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Opiskele mahdollisimman laaja-alaisesti. Älä jää jumiin esimerkiksi oman tiedekuntasi kursseihin.

Ole kiinnostunut kaikesta. Seuraa uutisia, lue kirjoja ja lehtiä, katso elokuvia, tutustu kulttuuriin ja taiteeseen. Ja ihmisiin.

Teknisistä taidoista – pintapuolisistakaan – ei koskaan ole haittaa. Ymmärrys siitä, miten asiat (vaikkapa internet-sivut, elokuvat tai äänisuunnittelu) toimivat on hyödyksi.

Opi vastoinkäymisistä. Niitä tulee jokaisen kohdalle, yleensä ennemmin kuin myöhemmin. Yrittäjyyspiireissä fiilistellään sanontaa "fail early, fail fast, fail often". Se on totta. Virheistä oppii.

More stories

Hopo

lehtori, opinto-ohjaaja

Työpäivään kuuluu usein sekä opetusta (luokassa tai verkossa) että ohjausta. Ohjaus voi olla ryhmä- tai y… read story >

Janne

Liikkeenjohdon konsultointi, strategiatyö, ohjelmistokehitys, projektin johto, kokouksia, matkustamista j… read story >

Joonas

senior it developer

Ohjelmointi ja tiimin kanssa työskentely, vaatimusmäärittely: asiakkaan kanssa abstraktin ongelman purkam… read story >

Ida

sovellusasiantuntija

Ohjelmiston suunnittelu- ja ohjeistustehtävistä joko yleisellä tasolla tai asiakaskohtaisesti, kun kysees… read story >

Lasse

Asiakkaan projektien kartoitus ja niihin osallistuminen. Mahdolliset rekrytoitavat ja haastattelut. Asiak… read story >

Ma

Kontakta business användare för att klargöra krav och förmedla kraven till Functional Analyst teamet. Upp… read story >

Jukka

ohjelmistoasiantuntija

Ohjelmointia, testiautomaatiota, koodikatselmointia, palavereja. Välillä on myös myynti/markkinointityötä… read story >

Damager

projektipäällikkö

Vastaan mm. operatiivisen järjestelmän käyttöönottoprojektista. Työpäiväni koostuu pääasiassa palavereist… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›