Browse stories

Joonas, senior it developer

Research or development

Julkaistu 18.9.2018

Opiskelupaikkani University of Oulu
Pääaine tai koulutusohjelma Tietojenkäsittelytiede
Muut opinnot Geoinformatiikka

Tyypillinen työpäiväni: Ohjelmointi ja tiimin kanssa työskentely, vaatimusmäärittely: asiakkaan kanssa abstraktin ongelman purkaminen teknisiin vaatimuksiin, matkustamista pohjoismaissa

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: tiimityö, Kyky oppia nopeasti, ohjelmointi,

Päädyin nykyiseen työhöni: Tuttavan kautta ensimmäiseen kesätyöhön, sieltä kokopäivätöihin ja vuotta myöhemmin nykyiseen firmaan

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Projektitöistä ja ohjelmointikursseista

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Panosta ohjelmointiin: Koulutusala painottaa hyvin paljon muuta mutta käytännössä valtaosa työllistyy ensin ohjelmoijiksi ja myöhemmin muihin tehtäviin. Ohjelmoijana helppo saada ensimmäinen työpaikka jonka myötä lähteä rakentamaan osaamista ja ohjaamaan uraa haluttuun suuntaan.

Koulutusalan projektityöt ja ohjelmointikurssit ovat kullanarvoisia. Muut kurssit yrittävät käydä ohjelmistoarkkitehtuuria ym. abstaktilla tasolla mutta käytännössä et niitä voi sisäistää ilman syvempää ohjelmistokehityksen ymmärrystä. Siispä sanoisin että koulutusala lähes vaatii omaa innostusta ohjelmointiin myös vapaa-ajalla.

More stories

Maisteristäti

palvelupäällikkö

Yksikään työpäivä ei ole samanlainen; ennakkosuunnittelu on haasteellista, sillä on vaikeaa tietää täysin… read story >

Hopo

lehtori, opinto-ohjaaja

Työpäivään kuuluu usein sekä opetusta (luokassa tai verkossa) että ohjausta. Ohjaus voi olla ryhmä- tai y… read story >

Janne

Liikkeenjohdon konsultointi, strategiatyö, ohjelmistokehitys, projektin johto, kokouksia, matkustamista j… read story >

Ida

sovellusasiantuntija

Ohjelmiston suunnittelu- ja ohjeistustehtävistä joko yleisellä tasolla tai asiakaskohtaisesti, kun kysees… read story >

Lasse

Asiakkaan projektien kartoitus ja niihin osallistuminen. Mahdolliset rekrytoitavat ja haastattelut. Asiak… read story >

Ma

Kontakta business användare för att klargöra krav och förmedla kraven till Functional Analyst teamet. Upp… read story >

Jukka

ohjelmistoasiantuntija

Ohjelmointia, testiautomaatiota, koodikatselmointia, palavereja. Välillä on myös myynti/markkinointityötä… read story >

Damager

projektipäällikkö

Vastaan mm. operatiivisen järjestelmän käyttöönottoprojektista. Työpäiväni koostuu pääasiassa palavereist… read story >

Lauri

Työpäiväni koostuu pääosin mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta. Ideoin muun tiimin kanssa asiakkaid… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›