Browse stories

Lasse,

Consulting

Julkaistu 14.11.2017

Opiskelupaikkani University of Oulu
Pääaine tai koulutusohjelma Tietojenkäsittelytiede
Muut opinnot Kieliopinnot
Valmistumisvuosi 2013

Tyypillinen työpäiväni: Asiakkaan projektien kartoitus ja niihin osallistuminen. Mahdolliset rekrytoitavat ja haastattelut. Asiakastapaamiset, mahdolliset tarjoukset ja niiden lähettäminen. Ohjelmointi osana projekteja. Työ on äärimmäisen vaihtelevaa ja monipuolista.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: Ohjelmointitaidot, Myyntitaidot, Johtamisen perustaidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Ohjelmistokehittäjästä jalostuin tuotekehityksen osaajaksi. Asiakasrajapinnassa työskentely johti nopeasti mahdollisuuksiin myynnin kehittämisessä ja asiakkuuksien hoitamisessa. Luonnollisena jatkumona aloin hallinnoimaan asiakkuuksien projekteja sekä johtamaan tiimejä. Hyvien tulosten kautta pääsin etenemään ja sain uralle monipuolisen polun.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Kieli, ohjelmistoliiketoiminta ja ohjelmointi -kurssit. Myös vaihdossa käydyt kansainvälisen liiketoiminnan kurssit auttavat työssä.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Älä huoli, jos opintosuunnitelmassa on paljon oudoilta tai irrelevanteilta tuntuvia kursseja, jos ei muuta ne kasvattavat osaamista alitajuisesti ja auttavat tulevaisuudessa taatusti. Työelämässä ohjaa itseäsi aktiivisesti siihen suuntaan mihin haluat edetä, älä jää paikallesi, ellet itse siitä nauti. Valitse työnantajasi tarkasti.

More stories

Maisteristäti

palvelupäällikkö

Yksikään työpäivä ei ole samanlainen; ennakkosuunnittelu on haasteellista, sillä on vaikeaa tietää täysin… read story >

Hopo

lehtori, opinto-ohjaaja

Työpäivään kuuluu usein sekä opetusta (luokassa tai verkossa) että ohjausta. Ohjaus voi olla ryhmä- tai y… read story >

Janne

Liikkeenjohdon konsultointi, strategiatyö, ohjelmistokehitys, projektin johto, kokouksia, matkustamista j… read story >

Joonas

senior it developer

Ohjelmointi ja tiimin kanssa työskentely, vaatimusmäärittely: asiakkaan kanssa abstraktin ongelman purkam… read story >

Ida

sovellusasiantuntija

Ohjelmiston suunnittelu- ja ohjeistustehtävistä joko yleisellä tasolla tai asiakaskohtaisesti, kun kysees… read story >

Ma

Kontakta business användare för att klargöra krav och förmedla kraven till Functional Analyst teamet. Upp… read story >

Jukka

ohjelmistoasiantuntija

Ohjelmointia, testiautomaatiota, koodikatselmointia, palavereja. Välillä on myös myynti/markkinointityötä… read story >

Damager

projektipäällikkö

Vastaan mm. operatiivisen järjestelmän käyttöönottoprojektista. Työpäiväni koostuu pääasiassa palavereist… read story >

Lauri

Työpäiväni koostuu pääosin mainonnan ja markkinoinnin suunnittelusta. Ideoin muun tiimin kanssa asiakkaid… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›