Browse stories

Miia, projektisuunnittelija

Planning, development or administrative duties, Oppilaitos

Julkaistu 16.10.2012

Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot psykologia, yrityksen hallinto, aikuiskasvatus, tiedotusoppi
Valmistumisvuosi 1999

Tyypillinen työpäiväni: Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja netissä, video- ja nettineuvotteluja. Asioiden valmistelua kokouksia ja projektin toimenpiteitä varten. Kehittämistyötä ideoimalla, keskustelemalla, piirtämällä, kirjoittamalla. Nettisivujen ja intran päivitystä tarpeen mukaan.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: viestintätaidot, analyyttisyys, vuorovaikutustaidot, it-taidot,

Päädyin nykyiseen työhöni: Siirryin projektitehtäviin määräajaksi oman talon sisällä, koska halusin kehittää osaamistani eri tyyppisessä työtehtävässä. Nykyisen työnantajan palvelukseen tulin avoimen haun kautta. Haussa auttoi aiempi opintojen aikainen kokemus talon sisältä sekä osuva työkokemus ja osaamistausta myös muualta.

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Yleisesti eniten on ollut hyötyä yliopisto-opinnoista ylipäänsä. Koska ne kehittivät analyyttistä ajattelua, laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa sekä kirjallista ilmaisua. Ryhmätyönä toteutetut projektimaiset kurssit ovat antaneet osuvia valmiuksia asiakokonaisuuden haltuunottoon, vuorovaikutustaitoihin ja työnjaon ja aikataulutuksen merkityksen havaitsemiseen. Näitä oli onneksi monessa oppiaineessa.

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: Usko siihen, että mahdollisuuksia on, kun niitä etsit ja teet. Osaamista ei kartu ainoastaan oppilaitosten sisällä ja valmistumisen jälkeenkään et ole valmis. Uskalla valmistua tutkinnosta ja täydennä osaamistasi työssä, täydennyskoulutuksena jne. Rajojen ylittäminen eri kohdissa kannattaa, se haastaa ajatuksia, asenteita ja osaamista. Osaamisen tunnistamiseen kannattaa käyttää aikaa, mutta erityiseti aikaa kannattaa käyttää osaamiseen osuvien mahdollisuuksien tutkailuun yli rajojen. Suunnitellut sattumat vievät uraa eteenpäin - mahdollisuuksia näkee, kun päättää katsoa sillä silmällä.

More stories

Nina

Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsu… read story >

Sari

kriisityöntekijä

Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijä… read story >

HR-ammattilainen

hallintopäällikkö

Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät read story >

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua read story >

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel… read story >

Merja

tutkija

Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›