Browse stories

HR-ammattilainen, hallintopäällikkö

Management and supervisory duties, Tampereen kaupunki

Julkaistu 4.11.2013

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot Työpsykologia ja johtaminen, Psykologia
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, tiimityötaidot, rohkeus kokeilla,

Päädyin nykyiseen työhöni: Toisena opiskeluvuotenani tajusin että haluan suuntautua henkilöstötyöhön

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Työ- ja organisaatiopsykologia, sosiaalipsykologia eli pääaineeni

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: kaikenlainen työkokemus on oikeasti hyödyllistä henkilöstötehtäviä ajatellen. Erityisesti asiakaspalvelutyö ja ihmistyö ovat sellaista kokemusta, joiden avulla saa realistisen käsityksen ihmisen toiminnasta työelämässä ja samalla voi testata ja kehittää omia kykyjään stressaavan työn hallinnassa.

More stories

Nina

Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsu… read story >

Sari

kriisityöntekijä

Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijä… read story >

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua read story >

Sanna

hallintopäällikkö

Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistel… read story >

Miia

projektisuunnittelija

Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja … read story >

Merja

tutkija

Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›