Browse stories

Sanna, hallintopäällikkö

Other, Tampereen kaupunki

Julkaistu 14.10.2013

Opiskelupaikkani University of Tampere
Pääaine tai koulutusohjelma Sosiaalipsykologia
Muut opinnot Psykologia, Organisaatiopsykologia, Yrityksen hallinto
Valmistumisvuosi 2002

Tyypillinen työpäiväni: Erilaisten ajankohtaisten henkilöstöasioiden selvittely, koostaminen, neuvottelut, palaverit ja valmistelutehtävät.

Tarvitsen työssäni seuraavia taitoja: organisointi ja koordinointi, ihmisten johtaminen, asioiden jäsentämiskykyä, kykyä löytää asian ydin,

Päädyin nykyiseen työhöni: Asiakaspalvelutyö, henkilöstökonsultointi, henkilöstösuunnittelu, Hr vastuu tehtävät

Näistä opinnoista on ollut minulle eniten hyötyä: Sosiaalipsykologia ja organisaatiopsykologia

Vinkkini samoista tehtävistä kiinnostuneille: - asiakaspalvelukokemus on erittäin hyödyllinen ala testata paineensietokykyä, jota myös henkilöstöhallinnon tehtävissä tarvitaan rautainen määrä. Kaikenlaiset projektyöt ja työ- kokemus ovat tärkeäitä näissä tehtävissä.

More stories

Nina

Arvioinnin suunnittelu ja raportointi, aineiston analysointi, menetelmien kehittäminen, koulutus ja konsu… read story >

Sari

kriisityöntekijä

Asiakasvastaanotto, puhelin- ja verkkokriisityö, työnohjaustyö, ryhmänohjaus, tiedon koonti tilastointijä… read story >

HR-ammattilainen

hallintopäällikkö

Henkilöstötyöhön liittyvät palaverit, omaan esimiestyöhön liittyvät tehtävät read story >

Tyytyväinen

erikoissuunnittelija

Verkostokokous, neuvontaa, ohjausta ja konsultointia, toimenpiteiden suunnittelua read story >

Miia

projektisuunnittelija

Viestintää eri suuntiin eri välineillä: kokouksia kasvotusten, sähköposteja, puheluita, yhteisötyökaluja … read story >

Merja

tutkija

Projektien koordinoimista, laadullisten aineistojen analysointia tai raportointia. Projektini ovat pieniä… read story >

The source of the statistics: Career monitoring survey conducted among individuals who graduated 5 years earlier. More information ›